top of page
DigiLaw_test_pozadi_uvod.gif

Univerzita Palackého v Olomouci představuje

nový interdisciplinární program

akreditovaný v češtině

Právo
a digitální technologie

VZ_2022_infrastruktura.jpg
Zavoj_na_galerii_8.png

O programu

Interdisciplinární doktorský studijní program, který je zaměřený na komplexní otázky interakcí práva a digitálních technologií.

Zabezpečen je Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s katedrou informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Udělovaný akademický titul:

Ph.D.

Standardní doba studia:

4 roky

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Jazyk výuky:

český a anglický jazyk

O programu

Výhody

Interdisciplinární základ:

Program garantují společně Právnická fakulta UP a katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP.

Flexibilita a variabilita:

Od 2. ročníku si studenti volí jeden z modulů dle vlastní preference.

Podpora a multisupervize:

Kromě školitelského týmu (hlavní školitel a spolu-školitel) mohou studenti využít podporu odborných konzultantů.

Coworking a výzkumný HUB:

Studenti mohou být zapojení do práce Junior research hubu, coworkingového centra s moderním zázemím vybudovaným v roce 2024.

Zaměření na výzkum:

Zapojení do výzkumných projektů, metodologické dovednosti, budování výzkumných týmů.

Mezinárodní charakter:

Spolupráce s TalTech Department of Law (https://taltech.ee/), mezinárodní stáže jako součást programu.

Podpora excelence:

StartUP granty, univerzitní granty, speciální stipendia za excelentní výstupy.

Uplatnění

Studenty naučíme:

  • Participovat na výzkumných záměrech věnovaných novým technologiím.

  • Podílet se na tvorbě legislativy, uvádět nová opatření do praxe.

  • Realizovat interpretační a poradenskou činnost.

Absolvent se uplatní jako:

  • Výzkumný pracovník a analytik v rámci výzkumných skupin.

  • Přednášející v pedagogickém procesu.

  • Školitel odborných kurzů.

  • Právní expert v oblasti digitálních technologií ve veřejných institucích, v národním i mezinárodním kontextu, ale také v soukromém sektoru.

Od přihlášky k titulu Ph.D.

Chci_studovat_UP_fialova.png

1.

Chci

studovat

Podani_prihlasky_modra.png

2.

Podání
přihlášky

Prijimaci_rizeni.png

3.

Přijímací
řízení

Zapis_ke_studiu_modra.png

4.

Zápis
ke studiu

Studium.png

5.

Studium

1. ZIMNÍ SEMESTR Povinné předměty: – Research Methodology and Academic Writing I – Legal Theory of Information Technology I – Information Technology for Law and Legal Science I – Veřejnoprávní aspekty digitálních technologií LETNÍ SEMESTR Povinné předměty: – Legal Theory of Information Technology II – Information Technology for Law and Legal Science II – Soukromoprávní aspekty digitálních technologií – Evropské a mezinárodněprávní aspekty digitálních technologií – Vědecká činnost a příprava disertační práce I

1. ročník

2. (Student 2. ročníku volí nejméně 1 předmět z povinně volitelných předmětů = I. skupiny – modulů.) ZIMNÍ SEMESTR Povinné předměty: – Research Methodology and Academic Writing II – Legal Theory of Information Technology III – Information Technology for Law and Legal Science III – Vědecká činnost a příprava disertační práce II Povinně volitelné – předměty I. skupina (moduly): – Soukromé právo a digitální technologie I – Veřejné právo a digitální technologie I – Mezinárodní právo a digitální technologie I – Evropské právo a digitální technologie I – Finanční právo a digitální technologie I LETNÍ SEMESTR Povinné předměty: – Publikační činnost I – Pedagogická činnost I vVědecká činnost a příprava disertační práce III Povinně volitelné předměty – I. skupina (moduly): – Soukromé právo a digitální technologie II – Veřejné právo a digitální technologie II – Mezinárodní právo a digitální technologie II – Evropské právo a digitální technologie II – Finanční právo a digitální technologie II

2. ročník

3. (Student 3. ročníku pokračuje ve studiu předmětu zvoleného modulu. Během 3.–4. ročníku dále volí nejméně 1 předmět z předmětů povinně volitelných II. skupiny.) ZIMNÍ SEMESTR Povinné předměty: – Publikační činnost II – Pedagogická činnost II – Vědecká činnost a příprava disertační práce IV Povinně volitelné předměty I. skupina (moduly): – Soukromé právo a digitální technologie III – Veřejné právo a digitální technologie III – Mezinárodní právo a digitální technologie III – Evropské právo a digitální technologie III – Finanční právo a digitální technologie III Povinně volitelné předměty II. skupina (moduly): – AI and Law LETNÍ SEMESTR Povinné předměty: Publikační činnost III Mezinárodní vědecká činnost I Vědecká činnost a příprava disertační práce V Povinně volitelné předměty I. skupina (moduly): Soukromé právo a digitální technologie IV Veřejné právo a digitální technologie IV Mezinárodní právo a digitální technologie IV Evropské právo a digitální technologie IV Finanční právo a digitální technologie IV Povinně volitelné předměty II. skupina (moduly): Digital Rights and Digital Justice Street-Law Projekt

3. ročník

4. ZIMNÍ SEMESTR Povinné předměty: – Publikační činnost IV – Mezinárodní vědecká činnost II – Vědecká činnost a příprava disertační práce VI Povinně volitelné předměty II. skupina (moduly): – AI and Law LETNÍ SEMESTR Povinné předměty: – Závěrečný disertační seminář Povinně volitelné předměty II. skupina (moduly): – Digital Rights and Digital Justice – Street-Law Projekt

4. ročník

obhajoba_disertacni_prace.png

6.

Obhajoba disertační práce

Statni_doktorska_zkouska_modra.png

7.

Státní doktorská zkouška

Promoce_titul_1_modra.png

8.

Diplom
titul Ph.D.

Knihovna_Digitalni_technologie.png
zavoj_na_galerii_fotek_2.png

Pro zájemce o studium

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil magisterské vzdělání a absolvoval příjímací zkoušku, při které jsou ověřovány zejména studijní předpoklady uchazeče, úroveň znalostí z oblasti práva a digitálních technologií v jejich vzájemné provázanosti a připravenost uchazeče k vědecké a tvůrčí činnosti v těchto oblastech.

Akademický rok:

2024/2025

Forma přijímacího řízení:

osobní pohovor

Lhůta pro podání přihlášek:

30. 4.–31. 5. 2024

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou.

Termín konání pohovoru:

18. června 2024 | od 8:30 hod.

Poplatek za e-přihlášku:

790 Kč

Podmínky přijímacího řízení:

Bližší informace naleznete ZDE.

E-přihláška

Zájemci o studium
Olomouc_panorama_pohled_ze_sv_Morice.jpg
Právnická fakulta
PF_1_1.png

Tradice a prestiž

Univerzita Palackého patří mezi nejvýznamnější a největší české univerzity. Je druhou nestarší univerzitou v českých zemích (založena v roce 1573) a aktuálně jednou ze tří nejlépe hodnocených univerzit v Česku.

PF_2_1.png

Hodnoty

Právnická fakulta byla obnovena v roce 1991, kdy byla otevřena jako první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu. Jejím posláním je podporovat a šířit hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti.

Proč 
Právnická fakulta UP?

PF_3_1.png

Dynamický rozvoj

Právnická fakulta patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející školy poskytující právnické vzdělání. Za třicet let své moderní historie se jí podařilo zařadit se k nejuznávanějším právnickým institucím nejen v České republice. Nabízí moderní a špičkové zázemí pro vědu a výzkum, studium či volnočasové aktivity.

PF_4_1.png

Excelence

V právnickém výzkumu patří ke špičce v českém i slovenském prostředí a dlouhodobě se řadí mezi nejúspěšnější žadatele o české i evropské granty. Podporuje studentskou vědeckou činnost a zapojení studentů do výzkumu.

PF_5_1.png

Kontakt

Fakulta preferuje menší seminární skupiny, intenzivní výuku a individuální přístup. Studijní plán doktorského programu počítá jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami.

PF_6_1.png

Univerzitní město

Olomouc je město s druhou největší památkovou oblastí v Česku, kde jsou vědecká centra světové úrovně. O Olomouci se mluví jako o studentském městě nebo o českém Oxfordu. V řeči čísel je každý čtvrtý obyvatel jejím studentem nebo studentkou. Prestižní turistický průvodce Lonely Planet řadí Olomouc mezi deset míst, která stojí v Evropě za návštěvu.

PF_7_1.png

Dostupnost

Olomouc se nachází v samém srdci střední Evropy. Je městem s vynikající dopravní dostupností, jak v rámci České republiky, tak okolních států. Snadno a rychle se z Olomouce dostanete do Prahy, Vídně, Bratislavy, Budapešti nebo do Krakova. Tyto evropské metropole jsou ideálním místem například pro víkendový výlet.

Obrazek_do_pozadi_prubezny_2.png
zavoj_na_galerii_4.png

Fakulta v číslech

kateder

8

děkanů v novodobé historii

6

studentů v akreditovaných programech

1 779

zaměstnanců

156

akademických pracovníků

105

studijní programy pro maturanty

2

programy magisterského navazujícího studia

2

programy a specializace

doktorského studia v českém jazyce

7

programy doktorského studia

v anglickém jazyce

2

oborů, ve kterých lze konat rigorózní řízení

14

projektů podpořených Grantovou

agenturou ČR od roku 2000

48

knih v knihovním fondu PF UP

31 601

možností 

Olomouc_Pravnicka_fakulta_jaro.jpg
Výzkum

Věda a výzkum

Výzkumné teamy i jednotlivci na Právnické fakultě UP se v posledních pěti letech výrazně věnují otázkám interakcí mezi právem a digitálními technologiemi. Výzkum v této oblasti byl podpořen několika projekty financovanými evropskými i národními poskytovateli. Témata spojena s problematikou vztahu práva a digitálních technologií byla předmětem několika mezinárodních konferencí a vědeckých akcí, které fakulta v posledním období pořádala.

Výzkumná skupina zaměřená na otázky digitálních technologií

Skupina, kterou vede Ondrej Hamuľák, vznikla v roce 2020 v rámci realizace projektu Vytváření, problémy a limity digitální suverenity Evropské unie (GA ČR). Po dobu své činnosti publikovali členové skupiny více než 30 odborných textů v indexovaných časopisech (Jimp, JSc) nebo zahraničních monografiích. Předmětem jejich zájmu byly otázky regulace a regulovatelnosti digitálního prostoru, tzv. digitálních práv, ochrany integrity jednotlivce v kyberprostoru, rizika spojena s umělou inteligencí apod. Skupina spojuje seniorní i juniorní výzkumníky z pěti zemí.

Projekt European Union and the Challenges of Modern Society

Projekt European Union and the Challenges of Modern Society (legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats) realizovaný v letech 2019–2023 byl financovaný Evropskou komisí v rámci programu Jean Monnet Networks. Olomoucká právnická fakulta jako koordinátor vedla mezinárodní konsorcium (Univerzita Palackého, Univerzita Komenského v Bratislavě, Heidelberg University, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Tallinn University of Technology). Výstupem projektu byly desítky odborných publikací, organizace mezinárodních vědeckých akcí, síťování expertů a prohlubování diskurzu i interakcí s veřejností.

Spolupráce s Tallinn University of Technology

Department of Law, TalTech School of Business and Governance, Tallinn University of Technology je klíčový partner, vedoucí výzkumné pracoviště v oblasti práva a digitálních technologií v regionu Pobaltí. V rámci spolupráce došlo k vytvoření několika společných projektových záměrů. V roce 2021 se Právnická fakulta UP podílela na výzkumu pro globální společnost BOLT, výsledkem byla analytická zpráva: „Employment status of gig companies working force in EU/EEA Member States“. Jedním z posledních výsledků spolupráce je vydání společné odborné knihy Digital Development of the European Union (Springer, 2023). Aktuálně se tým olomouckých expertů spolupodílí na mezinárodním projektu ENDE – European Network on Digitalization and E-governance, který je zaměřen na výzkum digitální transformace Evropské unie z pohledu politologie, práva, sociologie, mediálních studií a ekonomie.

Vybrané konference a workshopy

ŘÍJEN 2023 | ENDE kick-off workshop DUBEN 2023 | Jean Monnet Scientific Conference – European Union’s Response on the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalisation, Robotization, Cyber Security and Effective Resilience of Hybrid Threats in the Light of European Law) BŘEZEN 2023 | International Conference – Legal and Political Issues of Cyber Security and Fight against Disinformation in the Process of Integration of the Ukraine into the European Union PROSINEC 2022 | International Scientific Workshop – Perspectives on EU Digital Sovereignty ŘÍJEN 2021 | International Scientific Workshop – EU as Sovereign in Digital World – The Role of EU Law in the Regulation of Modern Technologies ČERVEN 2021 | International Conference – European Digital Single Market: the current and future challenges in the European union law DUBEN 2021 | Workshop – Competition Law in Digital Technologies ÚNOR 2020 | Jean Monnet Network Workshop – On Balancing Cyber Security and Privacy Protection

Olomouc_Terezska_brana.jpg
Zavoj_na_galerii_6.png

Užitečné kontakty

Adresa

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

17. listopadu 8

779 00 Olomouc

www.pf.upol.cz

Proděkan pro vědu a výzkum

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Tel.: + 420 585 637 635

E-mail: ondrej.hamulak@upol.cz

Konzultační hodiny: bude doplněno

Proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Tel.: + 420 585 637 613

E-mail: michael.kohajda@upol.cz

Konzultační hodiny: bude doplněno

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Michaela Šimonová

referentka studijního oddělení

E-mail: m.simonova@upol.cz

Tel.: + 420 585 637 660

 

Bc. Alice Tandlerová

referentka studijního oddělení

E-mail: alice.tandlerova@upol.cz

Tel.: + 420 585 637 688

Kontakt

Galerie

bottom of page